Vårbruket är igång!

Just nu händer mycket på gården, vårbruket är i full gång! Sockerbetor och nya gräsfrön är i jorden. Det är dags att boka på sig för vinterns hö, välkomna att höra av er för bokning. Vi har även lite småbalar kvar från föregående års skörd.

Plöjning för sockerbetor
Harvning för gräsfrön
Då var sockerbetorna sådda!
Sådd av sockerbetor
Alla vallar vältade så att inga stenar ska fastna i hömaskinerna