Vedförsäljning


Produktion av fin björkved. Finns nu till försäljning, även i -små och storsäck. Vi ordnar leveransen, både inom Sverige och Danmark.

Priser just nu:
Björkved 800 kr/kubik (kampanjpris!)
40 liter 80 kr / st
60 liter 100 kr / st

Storsäck med björkved
Ved säckat på pall
Björkved i småsäck
Björkved
Lastning av björkved

Björkved från egen skog upphuggen i 30cm bitar finns att köpa, både löst och i säckat. Önskar annan längd går det också att ordna.

Här planteras nya granplantor

Här pågår gallring av årets björkved, välkomna att boka på er.

Nu gallrar vi fram årets björkved
Gallring av fin björkved pågår
skotare
Skotare

vedmaskin
Vedmaskin
Vedleverans till Marbella, Spanien
Vedleverans inom Karlskrona