Vedförsäljning


Produktion av fin björkved. Finns nu till försäljning, även i -små och storsäck. Vi ordnar leveransen, både inom Sverige och Danmark.

Priser just nu:
Björkved 1000kr/kubik
Bokved 666 kr/kubik
Löst och säckat: september ut bjuder vi på transporten om du köper 4 kubik eller mer inom Karlskrona.

Storsäck med björkved
Ved säckat på pall
Björkved i småsäck
Björkved

Björkved från egen skog upphuggen i 30cm bitar finns att köpa, både löst och i säckat. Önskar annan längd går det också att ordna.

Här planteras nya granplantor

Här pågår gallring av årets björkved, välkomna att boka på er inför höstens eldande!

Nu gallrar vi fram årets björkved
Gallring av fin björkved pågår
skotare
Skotare

vedmaskin
Vedmaskin
Vedleverans till Marbella, Spanien
Vedleverans inom Karlskrona