Viltåkrar & viltfoder

Vi satsar på viltåkrar och foder för viltet med fodermajs, foderbetor, ärtor, solrosor m.m. Vi har även foderbetor samt rundbalar med fodermajs till försäljning.

Betor
Växande viltåker
Ärtorna växer
En sån blomsterprakt…
…i våra viltåkrar
Här trivs bina